SWAS zorgbegeleiding

Henri van het Ende

Ik begeleid mensen met een zorgindicatie en help graag met praktische zaken. Bijvoorbeeld met ingewikkelde brieven of administratie.

Als maatschappij willen wij graag dat cliënten zichzelf kunnen redden in onze gecompliceerde samenleving. Voor mensen met een beperking (ouderdom, ziekte, handicap) valt dat niet altijd mee. Bijvoorbeeld met ingewikkelde postzaken of administratie. Zij kunnen daarom recht hebben op begeleiding. Dat is hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven.

Het gaat er om dat u alles wat u nog wel kunt, zoveel en zo goed mogelijk zelf doet. SWAS kan u praktische hulp geven en zaken voor u regelen als u er zelf niet uitkomt.

Ervaart u bijvoorbeeld problemen met formulieren of het contact met instanties, dan kan SWAS u ondersteunen. Als u niet uit de brieven en andere post komt van het Zorgkantoor, de SVB, de Gemeente, het UWV, uw Pensioenfonds of een andere instelling. Door mijn ervaring, eigenschappen en opleiding ben ik goed in staat om structuur aan te brengen, de weg te wijzen en praktische hulp te bieden.

SWAS voor organisaties

Mijn kracht is het verbeteren van de interne bedrijfsvoering.

Ik vind het leuk zaken op orde te brengen en weet van aanpakken en doorpakken. Ik heb ervaring in projecten met kostenbesparing, kwaliteitsverbetering, procesoptimalisatie maar ook in het bepalen van missie/visie, cultuurverbetering en motivatie. Ik ben resultaatgericht, creatief in oplossingen, betrouwbaar, mensgericht en veelzijdig. Zie voor profiel, opleiding en ervaring mijn LinkedIn account.

Contact

Met behulp van onderstaand contactformulier kunt u direct een e-mail versturen naar SWAS.